De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (2024)De generaal van de koning

De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (1)

3

De generaal van de koning

Honor Harris blijft invalide na een val van haar paard tijdens de valkenjacht. Ze verbreekt daarna haar verloving met Richard Grenvile, omdat ze hem niet haar leven lang tot last wil zijn. Als Engeland in de zeventiende eeuw door talloze burgeroorlogen geteisterd wordt, dringt Honors familie erop aan dat zij intrekt bij haar zuster Mary op diens landgoed Menabilly.
Daar ontmoet ze Richard weer, die inmiddels generaal van de Engelse Koning in het westen is geworden. De arrogante houding van Richard leidt tot een minder gelukkige afloop van een aantal veldslagen onder zijn leiding. Als hij dan ook nog de Prins weerstreeft door diens orders te negeren, valt hij bij de Koning in ongenade. Steun vindt hij dan nog bij Honor, de vrouw die hem altijd trouw is gebleven.
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Generaal des konings.

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: The king's general
Eerste uitgave: 1946
ISBN/EAN: 90-269-7844-8
Uitgever:

De glasblazers

De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (2)

3

De glasblazers

In 1747 waarschuwde Pierre Labbé zijn dochter er voor, dat wanneer je trouwt in de glasblazersindustrie, je een gesloten wereld binnengaat.
Maar de onversaagde Madeleine vond dat de strakke tradities van de glasblazers een wereld creëerden waar zij over kon heersen. En heersen deed ze! Maar voor haar kinderen zou de wereld anders zijn.

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: The glassblowers
Eerste uitgave: 1963
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

De kopermijn

De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (3)

5

De kopermijn

De kopermijn is de geschiedenis van vijf generaties van de welgestelde familie Brodrick die enorm aan hun bezittingen verknocht zijn. Door de vete met een aan wal geraakte familie en de exploitatie van een kopermijn worden de Brodricks steeds door het ongeluk achtervolgd.

Hungry Hill - 1947
Regisseur: Brian Desmond Hurst
Cast: Michael Denison, Jean Simmons, Dan O'Herlihy, e.a.

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: Hungry Hill
Eerste uitgave: 1943
Uitgever: De Geïllustreerde Pers

De parasieten

De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (4)

1

De parasieten

Maria, Niall en Celia Delaney groeiden op in de schaduw van hun beroemde ouders. Nu jagen zij hun eigen creatieve dromen na. Charles Wyndham noemt hen parasieten, maar hij is dan al wel getrouwd met Maria.
Uiteindelijk zijn het Niall en Celia die iets van hun dromen kunnen verwezenlijken.

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: The parasites
Eerste uitgave: 1949
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

De vlucht van de valk

De vlucht van de valk

Meer dan 500 jaar geleden tiranniseerde graaf Claudio 'de Valk', op wrede, beestachtige wijze de bevolking van het Italiaanse Ruffano. Maar nu, in de twintigste eeuw, is de stad haar gruwelijke verleden vergeten - of wil althans het verleden vergeten. De stadsuniversiteit kan bogen op enkele glanzend nieuwe faculteitsgebouwen; de bevolking leeft rustig en vooral welvarend in het heden.
Maar is het verleden, dat onmenselijke verleden, wel echt dood? Zijn de tijden werkelijk zo anders? Steeds duidelijker worden de parallellen getrokken tussen toen en nu: door moord, vernedering en aanslagen. Tot een moderne valk een dodelijke vlucht maakt als climax van een afschuwwekkend feest.

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: The flight of the Falcon
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 90-269-7838-3
Uitgever:De vogels en andere mysterieuze verhalen

De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (6)

6

De vogels en andere mysterieuze verhalen

Daphne du Maurier was ook vermaard om haar spannende verhalen. Deze bundel bevat een selectie negen van de beste van die verhalen. Twee ervan zijn vooral bekend door hun legendarisch geworden verfilmingen: 'Don't look now' en natuurlijk het nog altijd huiveringwekkende 'The Birds', geregisseerd door de master of suspence Alfred Hitchco*ck.
Daarnaast bevat De vogels en andere mysterieuze verhalen nog zeven andere verhalen vol van de bijzondere spanning en mystiek die zo kenmerkend zijn voor Daphne du Maurier.
De vogels en andere mysterieuze verhalen bevat de volgende verhalen:
Don't look now - Don't look now
De appelboom - The apple tree
De poel - The pool
De blauwe lenzen - The blue lenses
Geef me nog een kus, vreemdeling - Kiss me again, stranger
De gems - The chamois
Niet na middernacht - Not after midnight
De oude man - The old man
De vogels - The birds

Don't Look Now - 1973
Regisseur: Nicolas Roeg
Cast: Julie Christie, Donald Sutherland, Renato Scarpa, e.a.

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: Don't look now and other stories
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-6074-790-9
Uitgever: In den Toren

Het luchtkasteel

De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (7)

1

Het luchtkasteel

Een Engelsman wordt tijdens zijn vakantie in een klein Frans stadje door iedereen aangezien voor graaf Jean de Gue, de plaatselijke kasteelheer. Het toeval wil dat hij binnen enkele uren oog in oog komt te staan met deze Jean en inderdaad, de twee mannen lijken op elkaar als twee druppels water...
De frivole Fransman en de wat gereserveerde Brit drinken een paar glazen op hun ontmoeting en sluiten vriendschap. Wat volgt is een avond die voor hen beiden grote gevolgen heeft en die hun leven ingrijpend zal veranderen.
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel De zondebok.

The Scapegoat - 1959
Regisseur: Robert Hamer
Cast: Alec Guinness, Bette Davis, Irene Worth, e.a.

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: The scapegoat
Eerste uitgave: 1957
ISBN/EAN: 90-225-2300-4
Uitgever: Boekerij

Het huis aan het strand

De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (8)

4

Het huis aan het strand

Magnus heeft een serum ontwikkeld dat iemand in staat stelt terug te keren naar het verleden. Richard Young, zijn vriend, die zijn vakantie bij hem doorbrengt, zal als proefkonijn fungeren.
Tijdens het eerste experiment komt Richard terecht tussen edelen uit Cornwall en neemt een kijkje in de Middeleeuwen. De komst van Vita, zijn echtgenote, en de kinderen brengt problemen met zich mee voor Richard. Want ten koste van alles wil hij voorkomen dat Vita lucht krijgt van zijn experimenten. Met leugens en vaagheden weet Richard Vita keer op keer gerust te stellen, als zij hem soms wat vreemd vindt na 'terugkeer' uit de Middeleeuwen.
Magnus bericht dat hij de familie Young komt bezoeken. In werkelijkheid is hij van plan zelf het serum te beproeven om een eigen oordeel te kunnen vormen over de uitwerking. Maar Magnus daagt niet op. Enkele uren later blijkt dat hij is verongelukt...
Richard Young gaat echter door met experimenteren. Totdat hij een Middeleeuwse dame lastigvalt, die in werkelijkheid zijn vrouw Vita blijkt te zijn! Richard wordt onder dokterstoezicht gesteld en hij vertelt de arts van zijn 'tochten' naar de Middeleeuwen. De dokter schrijft hem daarop een slaapkuur voor voor vijf dagen. Na deze rustperiode wil Vita het landhuis zo gauw mogelijk verlaten, maar Richard wil nog één keer terug naar de donkere tijden rond 1400...

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: The house on the strand
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-269-7842-1
Uitgever:

Jamaica Inn

Jamaica Inn

Aan het sterfbed van haar moeder belooft Mary Yellan dat ze niet alleen op de boerderij in Helford zal achterblijven maar bij haar tante in Cornwall zal gaan wonen. De jonge Mary weet dan nog niet dat haar tante inmiddels is getrouwd met Joss, de waard van de Jamaica Inn. Ze begrijpt ook niet wat de koetsier die haar naar de herberg brengt bedoelt als hij haar toevertrouwt dat "fatsoenlijke mensen" niet in de herberg komen.
Tot Mary erachter komt dat haar oom blijkbaar de leider is van een aantal vreemde lieden die zich bezighouden met duistere zaken en dat de koude muren van de herberg stinken naar misdaad en bedrog. Maar is er nog meer geheimzinnigs te ontdekken? Mary ziet de angst in de ogen van haar tante...
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Herberg Jamaica.

Jamaica Inn - 1939
Regisseur: Alfred Hitchco*ck
Cast: Charles Laughton, Maureen O'Hara, Marie Ney, e.a.

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: Jamaica Inn
Eerste uitgave: 1936
ISBN/EAN: 90-269-7836-7
Uitgever:

Janet

De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (10)

1

Janet

De hoofdpersoon in deze roman in vier delen - verdeeld over de periode 1830-1930 - is Janet Coombe, een aantrekkelijke vrouw die hoog uitsteekt boven haar omgeving. In haar zoon Joseph, diens zoon Christoffel en Jennifer, de dochter van Christoffel, komen de merkwaardige eigenschappen van Janet wel heel sterk tot uiting.
Daphne du Marier schildert in Janet de lijnen van oorsprong en ontwikkeling van vier generaties scheepsbouwers en zeelieden uit het havenstadje Plyn in Cornwall.

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: The loving spirit
Eerste uitgave: 1931
ISBN/EAN: 90-10-04968-X
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.Julius

De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (11)

1

Julius

Tegen de achtergrond van het bandeloze volksleven in Parijs en het society-leven in Engeland wordt het leven getekend van de hebzuchtige, gewetenloze Julius Lévy, die het door bedrog, diefstal en moord van marktkoopman tot geldmagnaat brengt.

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: The progress of Julius
Eerste uitgave: 1933
Uitgever: Nederlandse Boekenclub

Kasteel Doré

De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (12)

4

Kasteel Doré

Na de dood van haar vader Sir Arthur Quiller-Couch, 'Q', vroeg zijn dochter aan Daphne du Maurier om het onafgemaakte, laatste verhaal van haar vader, af te schrijven.
Het is een Triston en Isolde-achtig verhaal dat zich afspeelt in Cornwall in de 18e eeuw. Een toevallige ontmoeting tussen de Bretonse uienverkoper Amyot Trestane en de pasgetrouwde Linnet Lewarne is het begin van hun tragische verhaal.

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: Castle Dor
Eerste uitgave: 1940
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Lady Dona

De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (13)

4

Lady Dona

De oostkust van Engeland, de schitterende streek die Cornwall heet, wordt geteisterd en geplunderd door een geheimzinnige Franse piraat die zijn thuishaven heeft gevonden in een baai aan de monding van de Helfordrivier.
Als de mooie lady Dona op een keer door de bossen dwaalt, stuit ze bij toeval op de schuilplaats van een kaperschip en haar stoutmoedige Franse kapitein. De piraat ontdekt haar, verwelkomt haar hoffelijk aan boord en zegt haar dat hij haar als een der zijnen wil beschouwen.
Waarom neemt lady Dona zijn aanbod aan en waarom wijst ze zijn toenaderingspogingen niet van de hand? Wat drijft haar ertoe als scheepsjongen vermomd zelfs bij de piraat aan boord te gaan en met hem uit te varen, de woeste golven van Het Kanaal op in de jacht op een koopvaarder? Om welke reden wil ze –als in de streek pogingen worden ondernomen de zeerover in te rekenen– hem voor zijn noodlot behoeden als het net zich rond hem dreigt te sluiten?

Frenchman's Creek - 1944
Regisseur: Mitchell Leisen
Cast: Joan Fontaine, Arturo de Córdova, Basil Rathbone, e.a.

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: Frenchman's creek
Eerste uitgave: 1941
ISBN/EAN: 90-269-7840-5
Uitgever:

Land van hoop en glorie

De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (14)

3

Land van hoop en glorie

Emma, die met haar grootmoeder, een gepensioneerde actrice, in Cornwall woont, wordt op een morgen wakker om te ontdekken dat de wereld gek is geworden: geen post, geen telefoon, geen radio, een Amerikaans oorlogsschip ligt voor anker in de baai en Amerikaanse soldaten komen door de velden op het huis af...
Engeland staat op het punt van bankroet, en heeft besloten dat redding ligt in een verbond met Amerika. Dit zou een gelijkwaardige partnerschap moeten zijn, maar het begint echter steeds meer op een bezetting te lijken. Emma's grootmoeder is vastbesloten van plan hier tegen in te gaan, en werkt dan ook op alle fronten tegen.

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: Rule Britannia
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-218-3023-X
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Mary Anne

De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (15)

Leuk

Mary Anne

Nimmer was Engeland zo sterk naar buiten en zo broos van binnen als in het tijdperk toen het als enig land Napoleon trotseerde.
In deze periode leefde een uitzonderlijke vrouw in London, Mary Anne Clarke. Zij bepaalde mede het lot van velen; haar glimlach, spottend, teder, stralend, konden weinig mannen weerstaan. Haar dynamische persoonlijkheid voerde haar door crisis na crisis. Dikwijls veroorzaakte zij gevaarlijke toestanden door haar spotlust, haar leugens, opvliegendheid en haar geldingsdrang.
Zij had het ver gebracht voor een meisje van haar afkomst, intrigerend in een land dat werd bestuurd door een nietswaardige vorst en een onverantwoordelijke hofkliek. Zij bewoog zich door haar wereld achtereenvolgens als pienter meisje uit de achterbuurt, als ontgoochelende jonge vrouw, als de ambitieuze en invloedrijke vriendin van 's lands opperbevelhebber, als hoofdpersoon in het grote schandaalproces tegen de Hertog van York als hij haar heeft verstoten en als moeder die alles voor haar kinderen opeist.

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: Mary Anne
Eerste uitgave: 1954
Uitgever: Eva, Saskia-reeks nr. 5Rachel

De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (16)

4

Rachel

Als Ambrose eenmaal met Rachel, gravin Sangalletti, getrouwd is, keert hij niet meer uit Italië naar Engeland terug. Toch klinkt in Ambroses brieven naar zijn neef Philip heimwee door naar het landgoed in Cornwall, maar vooral ook spanning, onrust en angst. En wanneer Philip in Italië arriveert, blijkt Ambrose onder verdachte omstandigheden te zijn gestorven.
Als Rachel later naar Engeland komt, wordt Philip al snel heen en weer geslingerd tussen liefde en achterdocht. Is Rachel de charmante, tedere en zorgzame vrouw zoals ze zich voordoet of is ze de berekenende, gevoelloze moordenares van Ambrose?
Philip ontkomt niet aan het maken van een keuze. En in het stille Cornwall, waar het leven vaak een droom lijkt, voltrekt zich een drama dat tot een verbijsterend einde leidt.

My Cousin Rachel - 1952
Regisseur: Henry Koster
Cast: Olivia de Havilland, Richard Burton, Audrey Dalton, e.a.

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: My cousin Rachel
Eerste uitgave: 1952
ISBN/EAN: 90-269-7841-3
Uitgever:

Rebecca

De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (17)

6

Rebecca

Na de dood van zijn vrouw Rebecca zoek Maxim de Winter rust en vergetelheid in Zuid-Frankrijk. Daar ontmoet hij de verlegen, jonge gezelschapsdame van een rijke Amerikaanse. Ze trouwen en Maxim neemt haar mee naar zijn landgoed Manderley.
Al snel wordt haar door de onverzoenlijke, wat mysterieuze huishoudster duidelijk gemaakt dat zij niet de kwaliteiten heeft die de eerste Lady de Winter bezat. Dagelijks voelt zij de schim van het verleden in en rond Manderley rondwaren. Het verleden beheerst haar gedachten, bedreigt haar huwelijk. Zelfs in haar dromen stuit ze telkens weer op Rebecca...
Daphne du Maurier weet in Rebecca op meesterlijke wijze spanning en romantiek te verweven tot een onsterfelijke roman. Ze roept een beklemmende sfeer op vol geheimen uit het verleden en stille beloften voor de toekomst. Rebecca is haar beroemdste roman en behoort tot de grote klassiekers.
In 1993 schreef auteur Susan Hill het vervolg op Rebecca, met de titel mrs. De Winter (zie elders op deze website: Hill, Susan).

Rebecca - 1940
Regisseur: Alfred Hitchco*ck
Cast: Laurence Olivier, Joan Fontaine, Judith Anderson, e.a.

Schrijver: Daphne du Maurier
Oorspronkelijke titel: Rebecca
Eerste uitgave: 1938
ISBN/EAN: 90-269-7839-1
Uitgever:

De boeken van Daphne du Maurier op volgorde (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated:

Views: 5589

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.