Programmeertaal R: Uitleg + voorbeelden! [2022] (2024)

In dit artikel gaan we dieper in op de programmeertaal R. We maken het niet ingewikkeld, zodat het voor iedereen te begrijpen is. Programmeren in R wordt elk jaar weer populairder. Het is ook leuk om eens naar (simpele) codevoorbeelden van de programmeertaal R te kijken. Het leuke is dat je zelf kan leren programmeren in R. Dit is mogelijk met het beste R boek voor beginners of een goede online cursus. Pak een kopje koffie en lees lekker verder!

Inhoudsopgave verberg

1 Wat is de programmeertaal R en wat kan je ermee?

1.1 Mogelijkheden met R

2 Voorbeelden van bedrijven die gebruik maken van de programmeertaal R

2.1 Airbnb

2.2 Google

2.3 Facebook

3 Voor- en nadelen van R

3.1 Voordelen

3.2 Nadelen

4 Verschillen tussen R en Python

5 R codevoorbeelden

5.1 Hello World!

5.2 Function

5.3 Input en output

6 Leer zelf om te programmeren in R (Boek of online cursus)

Ja, ik wil leren programmeren in R met het beste R boek voor beginners!

Wat is de programmeertaal R en wat kan je ermee?

In 1993 is de programmeertaal R ontworpen door Ross Ihaka en Robert Gentleman aan de “University of Auckland” in Nieuw-Zeeland. De voornamen van beide ontwikkelaars beginnen met een R, daar komt de naam van de programmeertaal vandaan.

R is een nieuwere en betere versie dan de programmeertaal S, die al bestond voordat R gelanceerd werd. Met S worden statistische berekeningen uitgevoerd. De naam “R” heeft ook enigszins verband met zijn voorloper “S”.

Het “R core team” houdt de programmeertaal bij. In dit team zitten uiteraard de oprichters Ross en Robert. Ook zit John Chambers in het team, de oprichter van de programmeertaal S.

De programmeertaal R is open source. Het is vooral bedoeld voor statistische berekeningen en data analyse. Sinds de opkomst van Big Data is de populariteit van R erg gestegen. In de onderstaande video zie je ook dat R in 2014 de top 10 binnendrong van meest populaire programmeertalen wereldwijd:

Big Data is steeds populairder geworden en de populariteit stijgt nog steeds. De behoefte aan een goede programmeertaal die grote hoeveelheden data kan interpreteren en visualiseren wordt steeds groter. De programmeertaal R is een goede op dat gebied.

Onder andere veel data scientists en data analisten maken gebruik van R. Het beroep “data scientist” wordt zelfs gezien als het meest sexy beroep van de 21e eeuw.

Mogelijkheden met R

Wat kan je eigenlijk allemaal doen als je gaat programmeren in R? Uit de bovenstaande tekst heb je al begrepen dat R vooral gebruikt wordt voor statistische berekeningen en data analyse. Je kan er data mee interpreteren en visualiseren.

Laten we iets dieper ingaan op de mogelijkheden met R. Hieronder staan enkele (verrassende) mogelijkheden op een rijtje die je nog niet voorbij hebt zien komen:

 • Machine Learning algoritmes maken
 • Web apps ontwikkelen en hosten
 • Data mining
 • Deep Learning modellen ontwikkelen

De mogelijkheden met de programmeertaal R zijn zelfs nog veel groter! Als je dieper gaat duiken in R, kom je daar vanzelf achter.

Programmeertaal R: Uitleg + voorbeelden! [2022] (1)

Voorbeelden van bedrijven die gebruik maken van de programmeertaal R

Als grote bedrijven werken met een programmeertaal, weet je dat de taal serieus wordt genomen. Veel grote bedrijven werken met de programmeertaal R. Hieronder gaan we er drie bespreken.

Airbnb

Airbnb is een online platform waar mensen accommodaties verhuren en boeken. Wereldwijd heeft Airbnb ongeveer 150 miljoen gebruikers. Veel mensen gebruiken het om goedkoper een accommodatie te boeken voor hun vakantie.

Er werken meerdere data scientists bij Airbnb. Ze gebruiken R onder andere om het matchen van gebruikers met verhuurders te automatiseren, op basis van eerdere boekingen. Zo krijgen gebruikers accommodaties te zien die (waarschijnlijk) bij hun wensen passen.

Programmeertaal R: Uitleg + voorbeelden! [2022] (2)

Google

De kans is groot dat je zelf veel gebruik maakt van Google. We hoeven je verder niet uit te leggen wat voor megabedrijf dit is. Ook Google maakt gebruik van R. Dit zegt wel iets over de status van R.

Google gebruikt R onder andere voor economische voorspellingen en om het online adverteren te verbeteren. Op nog meer verschillende manieren past Google R toe, zoals bij het berekenen van de ROI (Return on Investment) op advertentie campagnes.

Programmeertaal R: Uitleg + voorbeelden! [2022] (3)

Facebook

Vrijwel iedereen kent Facebook wel. Het is een platform waar je contact kan hebben met vrienden. Het gaat veel verder dan dat. Je kan bijvoorbeeld ook spelletjes spelen met vrienden en tweedehands producten verkopen. Maandelijks zijn er meer dan 2,5 miljard actieve gebruikers.

De onderzoeken die Facebook uitvoert met data zijn interessant. R is de programmeertaal die voor vele onderzoeken met data wordt gebruikt.

Een voorbeeld van zo’n onderzoek is nagaan wat de gevolgen zijn van een relatiestatus op Facebook. Uit dat onderzoek blijkt dat mensen in een relatie minder berichten plaatsen op de tijdlijn. Echter zijn de berichten wel veel positiever, als ze die plaatsen.

Programmeertaal R: Uitleg + voorbeelden! [2022] (4)

Voor- en nadelen van R

Ondanks de stijgende populariteit van de programmeertaal R, heeft de taal ook nadelen, net zoals elke programmeertaal. Laten we eerst beginnen met de voordelen.

Voordelen

 • Open source
 • Uitstekende programmeertaal voor statistische berekeningen en data analyse
 • Grote collectie van libraries
 • Goede en actieve community
 • Cross platform
 • Geen compiler nodig
 • Kan voor Machine Learning gebruikt worden
 • Is compatibel met andere programmeertalen, zoals C en C++

Nadelen

 • Voor beginners is het niet makkelijk om te leren
 • Langzamer dan Python en Matlab
 • Matig memory management
 • Webapplicaties maken is niet helemaal veilig door de matige security
 • Er zijn veel libraries, maar sommige zijn overbodig en niet goed

Ja, ik wil leren programmeren in R met het beste R boek voor beginners!

Verschillen tussen R en Python

We gaan kijken naar de verschillen tussen R en Python, omdat beide programmeertalen veel gebruikt worden voor data science. Hieronder een opsomming van enkele belangrijke verschillen:

 • Voor beginners is Python een stuk makkelijker om te leren dan R
 • De syntax van Python is beter te begrijpen
 • R is meer gericht op statistische berekeningen en data analyse, Python meer op software development in het algemeen
 • R heeft betere packages op het gebied van data analyse dan Python
 • R is iets langzamer dan Python
 • R heeft veel gebruikers, maar toch is Python populairder
 • Qua datavisualisatie is R beter dan Python

Zowel R als Python hebben zijn voor- en nadelen. Python is momenteel populairder dan R, maar voor data science is R ook absoluut een goede keuze!

R codevoorbeelden

Het is goed om naar codevoorbeelden te kijken van de programmeertaal R. Zo krijg je een beter beeld van de syntax en meer “feeling” met de taal.

De eerste kennismaking met een programmeertaal begint vaak met een “Hello World!” voorbeeld. Dat gaan we hier ook doen. Daarna gaan we kijken hoe een function eruit kan zien in R.

Een function is een belangrijk basisonderdeel in het programmeren. Heb je nog niet zoveel verstand van programmeren en wil je de basis gaan leren? Dan is het e-book “Snelcursus Leren Programmeren” een aanrader.

Als laatste gaan we kijken naar een simpel input en output voorbeeld. Bepaalde data gebruiken we als input en de output is een datavisualisatie.

Hello World!

voorbeeld <- "Hello World!"print(voorbeeld)

Als je gewend bent om met andere programmeertalen te programmeren, zal je wel iets opvallen. De variabele (variable) voorbeeld heeft als waarde "Hello World!". Dat is niet zo bijzonder, maar de assignment operator (<-) is wel bijzonder.

Met een pijltje naar links wijs je een waarde toe aan een variabele. Normaal ben je gewend om dat met = te doen. In R kan je ook gewoon = gebruiken in plaats van <-.

Het is ook mogelijk om een pijltje naar rechts te gebruiken ->. Echter wordt dit in mindere mate gebruikt door de R programmeurs.

Met de print() function wordt de waarde geprint in de console.

Function

berekening <- function(x, y) { resultaat <- x + y print(resultaat)}berekening(4, 2)

Ook hier zie je weer de <- operators terugkomen. De uitkomst van de function wordt toegewezen aan berekening. Verder werkt de function hetzelfde als in veel andere programmeertalen.

In regel 1 zie je de parameters x en y in de function staan. Binnenin de function worden de waardes van de parameters bij elkaar opgeteld en toegewezen aan resultaat. De waarde van resultaat wordt geprint in de console bij het aanroepen van de function.

In regel 6 zie je dat de function wordt aangeroepen en de arguments 4 en 2 worden meegegeven. x krijgt 4 als waarde en y 2. Je kan zelf wel zien wat eruit komt bij het aanroepen van de function, namelijk 6.

Input en output

sales <- c(10, 8, 11, 9, 11, 10, 12)barplot(sales)

Nu komen we aan bij het echte werk, namelijk het visualiseren van data. In regel 1 is er een vector aangemaakt met daarin het aantal sales (Verkochte auto’s) van de laatste week per dag. Een vector is een reeks van elementen van hetzelfde type.

De vector maak je aan met de c() function en is toegewezen aan sales. In regel 3 zie je de barplot() function. Met deze function in de programmeertaal R kan je heel eenvoudig een staafgrafiek genereren. De input is de vector sales en de output is een staafgrafiek met daarin het aantal sales (Verkochte auto’s) van de laatste week per dag.

Dit is een heel eenvoudig voorbeeld en de staafdiagram ziet er ook eenvoudig uit als je dit zou uitvoeren. Je zou bijvoorbeeld ook de volgende arguments kunnen toevoegen in de barplot() function met de volgende waardes om de staafgrafiek aantrekkelijker te maken:

 • Titel van staafgrafiek (main = "Aantal verkochte auto's per dag van de laatste week")
 • Namen geven aan waardes uit vector, in dit geval de dagen van de week (names.arg = c("ma", "di", "wo", "do", "vr", "za", "zo"))
 • Naam geven aan x-as (xlab = "Dag")
 • Naam geven aan y-as (ylab = "Sales")

Leer zelf om te programmeren in R (Boek of online cursus)

Hopelijk heb je een beter beeld gekregen van de programmeertaal R. Door de R codevoorbeelden heb je ook al een klein beetje kunnen zien hoe de syntax eruit ziet en hoe de code werkt.

Programmeren in R is gaaf en ideaal als je het wil gebruiken voor data science. Zonder goed boek of online cursus kan het wel lastig zijn om het te leren.

“The Art of R Programming” is het beste R boek voor beginners om R te leren en is eenvoudig te bestellen op Amazon.nl. Ligt een online cursus jou beter? Dan is het aan te raden om “Cursus R” eens te lezen.

Bedrijven die zich bezighouden met data science staan te springen om mensen die kennis hebben van de programmeertaal R. De vraag zal naar verwachting alleen maar toenemen.

Kennis over R kan goud waard zijn. R neemt steeds meer in populariteit toe. Als jij nu al begint met het leren van R, heb je een voorsprong op de rest. Wacht niet langer en ga lekker aan de slag met R!

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Laat dan hieronder een reactie achter of neem contact op.

Programmeertaal R: Uitleg + voorbeelden! [2022] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated:

Views: 5744

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.